Aanplant zwarte populieren

Aanplant Zwarte Populier in project Heidebeek, Watou - Natuurpunt.

Opkweek van de autochtone 'Zwarte Populier' op de afdeling tuinbouw te Poperinge.

De Zwarte Populier is een inlandse boomsoort die met uitsterven bedreigt is in Vlaanderen. Hij werd stelselmatig vervangen door de Canadese Populier, die betere houteigenschappen heeft. De Canadese populierensoorten hebben een rechtere stam en groeien sneller. Een paar jaar geleden was zodoende de Zwarte populier zo goed als uitgestorven in West-Vlaanderen. Alleen in de ijzervallei, in de streek rond Poperinge en in het Heuvelland stonden er nog enkele exemplaren. Het I.N.B.O. (Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek) startte met een zoektocht naar alle overgebleven exemplaren. Van iedere boom werden er D.N.A. stalen genomen om er zeker van te zijn dat het raszuivere Zwarte Populieren waren, en geen kruisingen. Vervolgens werd er van ieder geselecteerde boom een aantal stekken aangeplant om de soort op die manier te laten overleven, voor in het geval dat de originele boom zou verdwijnen. Dit zou kunnen door houtkap, of door storm of bliksem... enz. Het I.N.B.O. ging vervolgens een overeenkomst aan met de afdeling Tuinbouw van het V.T.I. te Poperinge. Van al deze nog overgebleven bomen werden er zodoende stekken aangeplant in de afdeling tuinbouw. Na jaren van opkweken kunnen er nu terug planten geleverd worden om overal in Vlaanderen te heraanplanten. Natuurpunt Poperinge-Vleteren had enkele jaren terug reeds een aanplant gedaan van enkele Zwarte Populieren, dit echter met wisselend succes. Na verloop van tijd bleek er zeer veel uitval te zijn. Door een vernieuwde manier van aanplanten zou een betere slaagkans moeten gegarandeerd moeten zijn. Deze nieuwe samenwerking tussen enerzijds Natuurpunt en anderzijds de afdeling Tuinbouw van het V.T.I. zal er op die manier toe bijdragen dat de Zwarte Populier opnieuw kan groeien en bloeien in zijn oorspronkelijke biotoop. Zo wordt het voortbestaan van de zeldzame en bedreigde Zwarte Populier verzekerd. De leerlingen van het derde jaar ‘Plant Dier en Milieu’ van de afdeling tuinbouw stonden te popelen van ongeduld om het plantwerk uit te voeren.

Op de foto: Hans Pattyn, Victor Lescrauwat, Guido Quaghebeur, Thomas Vlaeminck, Janus Maes, Tom Catry, Viktor Debeerst, Thibault Verbeke, Patrick Trio

Zwerfvuil actie

Zwerfvuil:

Zwerfvuil is klein afval dat buitenshuis wordt achtergelaten op een plaats waar dat niet hoort. Dat kan bewust of onbewust zijn. Voorbeelden genoeg: sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, verpakkingen, tickets, blikjes, flesjes, paraplu’s, zakdoekjes,… Desondanks er vaak voldoende vuilnisbakjes aanwezig zijn, wordt er toch nog veel vuil op straat gegooid in de centra maar ook op het platteland.

Sluikstort:

Sluikstorters ontwijken bewust de ophaling van huisvuil of bedrijfsafval. Het gaat dan om afvalstoffen die gestort of achtergelaten worden: op plaatsen waar het niet mag en op momenten waarop dat niet is toegelaten en/of in de verkeerde bakken of containers.Sluikstort kunt u steeds melden aan de gemeente of stad waar het probleem zich voordoet.

Onderzoek:

Onderzoek toont aan dat 3 op 4 Vlamingen zich ergert aan zwerfvuil, dat ruim de helft van de Vlamingen zich wil inzetten voor acties die hen nauw aan het hart liggen en dat 70% van de Vlamingen zich zorgen maakt over het leefmilieu en de vervuiling.  En toch gooit een omvangrijk aantal Vlamingen klein afval nonchalant en zonder er bij stil te staan op straat. (bron OVAM)

Opgeruimd staat netjes:

We kunnen samen deze problematiek aanpakken, iedereen houd toch van een propere buurt en of omgeving waar je in het weekend gaat wandelen en of fietsen? Door deel te nemen aan zwerfvuilacties in je gemeente of stad, of je straat of wijk met enkele buurtbewoners regelmatig te ontdoen van het zwerfvuil komen we al een heel eind vooruit.

Statiegeld:

Van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan, belandt nog altijd een aanzienlijk deel naast de vuilbak. Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van het volume van het zwerfafval . Daarom de vraag tot het invoeren van statiegeld op blikjes en drankflesjes: Voor een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden, rivieren en zeeën door plastic drankflessen en drankblikjes; een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken; een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen. (bron: statiegeld alliantie)

Ook jij kan helpen:

Jaarlijks nemen wij deel met onze afdeling aan de opruimactie georganiseerd door OVAM en de gemeentebesturen Poperinge en Vleteren. We lopen 12 km bermen af op het grondgebied van Poperinge en Vleteren. Dit jaar is dit op zaterdag 23 maart 2019. Meer lezen: https://www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be/kalender/activiteiten/zwerfvuil-actie

Vlierstruik

Vóór de provincieraad (West-Vlaanderen) kregen alle raadsleden een vlierstruik van de West-Vlaamse Milieufederatie vzw. (ook onze afdeling is lid van de federatie) Met deze actie vragen ze de provincie om werk te maken van een sterk milieu- en natuurbeleid. Jurgen Vanlerberghe: “Als bevoegde deputé deel ik hun bekommernissen. Binnen de deputatie zal ik me hier dan ook ten volle voor engageren. Zelf heb ik helaas geen tuin om de struik te planten, suggesties voor een mooie (of symbolische) plaats zijn welkom”

Natuurpunt Poperinge – Vleteren stelde voor om de vlierstruik aan te planten op het natuurgebied Heidebeek in Haringe. Dit is dan ook in aanwezigheid van deputé Jurgen Vanlerberghe gebeurt op zaterdag 22 december 2018.

We hopen dat zowel gemeentebestuur, provincie als hogere overheid werk wil maken van de natuurverwevings gebieden,… beekvalleien zijn hierin cruciaal en ideaal. Recreatief zijn het ook ideale verbindingen voor wandelnetwerken enz… meer lezen project Heidebeek: https://www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be/heidebeek

Op de foto van L. naar R.: Guido Quaghebeur (voorzitter natuurpunt poperinge - vleteren), Jurgen Vanlerberghe (deputé), Jeroen Vandermarliere (bestuurslid NP poeringe - vleteren), Luc Boeraeve (vrijwillig medewerker NP poperinge- vleteren) en Nestor en Odette Vandermarliere.

Vaca(na)tuur

Misschien is deze vaca(na)tuur iets voor jou?

Een gezellige vrije tijdsbesteding. Je werkt samen met andere vrijwilligers, wordt waar nodig gesteund door de ervaren krachten. Een leerrijke vrije tijdsbesteding, want al doende verwerf je meer inzicht en vaardigheid in het natuurbeheer en doe je kennis op over natuur, milieu en landschap in onze buurt. Een voldoeninggevende vrijetijdsbesteding, want je draagt een steen(tje) bij tot het behoud van onze natuur!\r\n

In het bestuur:

Op de afdelingsvergaderingen worden alle activiteiten gepland, georganiseerd en geëvalueerd. Misschien heb je wel zin om mee te denken aan: vb. de visie van het beheer van ons aankoopproject ‘Heidebeek’? Of wil je wel persteksten schrijven, verslagen maken, teksten schrijven voorhet lokale tijdschrift ''De Bron'', website beheren, archief beheren, nieuwe media beheren,... Activiteiten begeleiden. Beleidsdossiers behartigen, enz...

Handen uit de mouwen:

Zin om letterlijk je handen uit je mouwen te steken voor natuur in je buurt? Wil je deelnemen aan werkdagen met hooivork, rakel,… of kettingzaag? Wel dan is deze vaca(na)tuur iets voor jou! We hebben steeds vele handen nodig om onze natuurgebieden te beheren. Ook kleine klusjes zijn aan de orde: aanmaken nestkasten, bijenhotelletjes,..

De voeten in de natuur:

Wil je graag wandelingen gidsen, mensen iets bijbrengen over natuur en landschap in je buurt?  Dan kunnen we jouw zeker gebruiken in ons team om via natuureducatie en beleving het brede publiek te laten kennismaken met het belang en de noodzaak van de natuur.

Studie:

Misschien heb je gewoon interesse voor wat kruipt, vliegt, groeit en bloeit? Dan kun je via natuurstudie je verder ontplooien. Ook op die manier kan je je steentje bijdragen want alle inventarisatiegegevens van fauna en flora zijn van onschatbare waarde! Zoals: paddenoverzet acties, geelgorzeninventarisatie, inventarisaties in onze natuurgebieden zowel bloemen en planten als insecten, vogels,..,..

Voor elk wat wils:

Er is werkelijk voor elk wat wils! Warme chocomelk maken voor de andere vrijwilligers die deelnemen aan een beheerwerkdag, pinten tappen tijdens het ledenfeest, ons promotieteam verstrekken, nieuwe leden werven,... Of je nu alle dagen in het getouw wil zijn of één keer een halve dag per jaar, je bent van harte welkom. Je hoeft noch ervaring noch enige voorkennis te hebben omtrent natuur en milieu. Iedereen is welkom en nodig!

We zijn steeds op zoek naar vrijwillige medewerkers, bestuursleden. Wil jij ons team van dynamische medewerkers vervoegen, dan hebben wij mogelijks een passende taak voor u. Neem contact op met Guido Quaghebeur (voorzitter).

  • 1
  • 2

© Guido Quaghebeur (NP)
Komstraat 89 8970 Poperinge | 057 33 79 78 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Powered by LMD