Skip to main content
| Guido Quaghebeur | Nieuws

De Slechtvalk

De slechtvalk is een grote valk, het vrouwtje is forser dan het mannetje. Slechtvalken zijn krachtige jagers van het open landschap ze slaat vogels na een lange, snelle stootduik (van meer dan 250 kilometer per uur) of na een volhardende achtervolgingsvlucht. Er is een toename van de soort nadat de soort bijna was verdwenen door vervolging (jacht) en gebruik van pesticiden. Ze hebben sterk geprofiteerd van het statuut van beschermde vogel (zoals alle vogels trouwens) en ze broeden vooral op gebouwen, zelfs tot midden in de stad. Het plaatsen van speciale nestkasten aan kerktorens, hoge  gebouwen en andere constructies heeft er toe bijgedragen dat we de slechtvalk opnieuw kunnen bewonderen ook in onze contreien.

Hun voedsel (prooi) bestaat vrijwel uitsluitend uit vliegende vogels die ze via een duikvlucht slaan, denken we maar aan duif, eend, spreeuw, watersnip en vele andere.

Vandaar dat openbare besturen nestkasten laten plaatsen in de stedelijke omgeving om zo een halt toe te roepen aan de vele verwilderde stadsduiven, die een ideale prooi vormen voor de slechtvalk.

Nestkast:

Zo ook in Poperinge gaf het Stadsbestuur en de kerkfabriek toelating om een nestkast voor slechtvalk te plaatsen aan de toren van de OLV kerk, in de Casselstraat.

In de winter van 2016-2017 was trouwens al vrij regelmatig een slechtvalk te zien op de toren,.. en ze zijn er nooit meer weggeweest. Iedere winter opnieuw verbleven slechtvalken op de toren, hiermee werd dan ook beslist om een nestkast te plaatsen in 2017. Echter er kwamen diverse broedpogingen , maar telkens liep er iets mis.

Tot  het voorjaar 2024 bemerkten we veel activiteit in en rond de nestkast, vooral prooi overdracht en bezoek door de vogels in  de nestkast. Diverse observaties leverden  dan uiteindelijk bevestiging, eind mei komen 3 grote jongen piepen aan de rand van de nestkast, de vleugels strekken en het uitvliegen laat niet zolang op zich wachten. Hopelijk zet het koppel hun succesvolle broed verder de komende jaren.