Skip to main content
| Guido Quaghebeur | Nieuws

De zomertortel

De zomertortel

De zomertortel (voorheen ook tortel genoemd) is de enige duivensoort uit Vlaanderen die de winter in zuidelijke streken doorbrengt. (ten zuiden de Sahara)  De andere  duivensoorten (Turkse tortel, holenduif, houtduif) zijn standvogels. Zomertortels zijn  erg onopvallend en vrij schuw voor een duivensoort.  Je hoort ze vaker dan je ze ziet. Het is pas eind april begin mei, wanneer ze terug keren naar hun broedgebied, en ze vertrekken opnieuw in september begin oktober. Het gehele jaar worden zaden gegeten, zowel oogstresten als onkruidzaden.

Het gaat niet zo goed met de zomertortel, er zijn meerdere redenen voor: door precies die lange trektochten, vallen er wel slachtoffers (uitputting, jacht, enz) Hun biotoop (parklandschap, met open plekken, veel kruiden rijke graslanden, en struweel en heggen verdwijnen uit ons landschap. ) Gelukkig is er in de vallei van de Heidebeek nog plaats voor de zomertortel. Maar ook hier zijn de waarnemingen schaars. Daarom is het belangrijk om melding te maken van de zomertortel en dit doe je best door waarnemingen te melden op waarnemingen.be,… zo krijgen we zicht op de populatie in onze streek.

Het is een duif(je) met warme kleuren (roodbruine bovendelen) en ook het geluid (koerden) is warm,… het geluid van de zomertortel is echt wel ‘het begin van de lente’

Meer lezen: https://www.natuurpunt.be/afdelingen/werkgroep-voor-weide-en-akkervogels-wwa/zomertortel

Foto: Marc Glorie