Skip to main content

Natuurpunt Expeditie 2023

Expeditie Natuurpunt 24/25 juni 2023

Natuurpunt Poperinge Vleteren vaardigt dit jaar opnieuw twee teams af op de ‘Expeditie Natuurpunt 2023’, twee wandelteams. Zij ondersteunen ons aankoopproject ‘Heidebeek’  in Poperinge (Haringe – Watou).

De Heidebeek stroomt op de grens tussen Frankrijk en België en is nog rijk aan kleinschalige natuurwaarden. Door gerichte aankopen streeft Natuurpunt Poperinge -Vleteren om van deze vallei, waar ondermeer de geelgors nog voorkomt als broedvogel, veilig te stellen en verder te ontwikkelen, en recreatief te ontsluiten. Natuurpunt Poperinge Vleteren heeft 5 ha. in eigendom en beheer, waarvan 3 ha. recent werd erkend als natuurgebied. Deze gebiedjes liggen echter verspreid, het is dan ook de bedoeling om door aankoop en beheer deze vallei op te waarderen tot betere natuurwaarden. Waar het in de toekomst ideaal wordt om te genieten van de aanwezige fauna en flora en ideaal wandelgebied voor u, kinderen en kleinkinderen. Meer lezen: https://www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be/heidebeek

Ons wandelteam ‘de heelhorzen’: Hilde Marchand, Frans Gauquie, Dirk Waeyaert, Geert Coudijzer, Marina Vandecasteele.

Ons wandelteam ‘de graspieten’: Nathalie Top, Ivo Vandenbroucke, Hein Kesteloot, Ludwig Reynders, Filip Decoene.

Steunen kan :

De ‘heelhorzen’: https://expeditie.natuurpunt.be/nl-NL/project/de-heelhorzen?tab=overview

De ‘graspieten’: https://expeditie.natuurpunt.be/nl-NL/project/de-graspieten?tab=overview

Word lid van Natuurpunt

Lid zijn van Natuurpunt heeft tal van voordelen. Je draagt natuurlijk jouw steentje bij voor de natuur in Vlaanderen. Samen met meer dan 133.000 gezinnen in Vlaanderen geef je zo een duidelijk signaal dat ook jij natuur belangrijk vindt.

Natuurpunt Poperinge – Vleteren: Ook met onze afdeling werken we aan 'meer en betere natuur' in eigen streek. Onze afdeling telt op heden 370 leden (gezinnen).

Het lidgeld bedraagt 38 euro per kalenderjaar.

Als lid (gezin) geniet je (onder meer) van de volgende voordelen:

Driemaandelijks Natuur.blad

Vier maal per jaar ontvang je het nationaal tijdschrift Natuur.blad , boordevol informatie over de natuur in Vlaanderen.

Regionaal tijdschrift De Bron

Je blijft op de hoogte via het regionaal contactblad ‘De Bron’ dat  4 x per jaar verschijnt.

Gratis activiteiten

Je kunt - met het hele gezin - gratis deelnemen aan alle geleide wandelingen en fietstochten van Natuurpunt, en kortingen bij cursussen.

10% korting in de Natuurpunt-winkel

Je geniet 10% ledenkorting bij aankoop van boeken, t-shirts, verrekijkers e.a. in de Natuur.winkel. Partners: Bovendien kan je ook met korting winkelen in de filialen van sommige van onze commerciële partners. (zie website Natuurpunt)

Fiets- en Wandelgids

Je ontvangt een leuk welkomstpakket met daarin onder meer onze Fiets- en Wandelgids met ruim 100 uitgestippelde wandelingen en fietsroutes in 33 fraaie natuurgebieden in Vlaanderen en Wallonië. Bij elk wandel- en fietsgebied vind je een handig kaartje en heel wat praktische informatie.

Ontstaan

In februari 2001 werd de knoop doorgehakt: de Groengroep Poperinge hield op te bestaan en er werd een afdeling van Natuurreservaten vzw Poperinge-Vleteren opgericht. Natuurpunt Poperinge - Vleteren wil als het ware via allerlei activiteiten de mensen uit Poperinge en Vleteren "over de brug helpen" om de natuur te beleven, te behouden en te beschermen. Bij de fusie van Natuurreservaten en de Wielewaal in 2002 tot Natuurpunt werden dus alle afdelingen Natuurpunt-afdelingen zo ook Poperinge – Vleteren. Natuurpunt  telt op heden meer dan 135.000 leden (gezinnen), voor onze afdeling zijn dat 370 leden (gezinnen) Een 10-tal mensen maken deel uit van het afdelingsbestuur onder voorzitterschap van Guido Quaghebeur. Een twintigtal vrijwillige medewerkers ondersteunen diverse activiteiten; denken we maar aan paddenoverzet, beheerwerken, extra hulp bij diverse taken,...

Wil je ook ons team van vrijwillige medewerkers of bestuursleden vervoegen,... neem contact op met Guido. 

Werkingsgebied

Het werkingsgebied van Natuurpunt Poperinge - Vleteren bestaat uit de gemeenten Poperinge, Vleteren en de Alveringemse deelgemeenten Stavele en Beveren-aan-de-IJzer.