Skip to main content
| Guido Quaghebeur | Nieuws

Expeditie Natuurpunt 2023

Expeditie Natuurpunt 24/25 juni 2023

Natuurpunt Poperinge Vleteren vaardigt dit jaar opnieuw twee teams af op de ‘Expeditie Natuurpunt 2023’, twee wandelteams. Zij ondersteunen ons aankoopproject ‘Heidebeek’  in Poperinge (Haringe – Watou).

De Heidebeek stroomt op de grens tussen Frankrijk en België en is nog rijk aan kleinschalige natuurwaarden. Door gerichte aankopen streeft Natuurpunt Poperinge -Vleteren om van deze vallei, waar ondermeer de geelgors nog voorkomt als broedvogel, veilig te stellen en verder te ontwikkelen, en recreatief te ontsluiten. Natuurpunt Poperinge Vleteren heeft 5 ha. in eigendom en beheer, waarvan 3 ha. recent werd erkend als natuurgebied. Deze gebiedjes liggen echter verspreid, het is dan ook de bedoeling om door aankoop en beheer deze vallei op te waarderen tot betere natuurwaarden. Waar het in de toekomst ideaal wordt om te genieten van de aanwezige fauna en flora en ideaal wandelgebied voor u, kinderen en kleinkinderen. Meer lezen: https://www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be/heidebeek

Ons wandelteam ‘de heelhorzen’: Hilde Marchand, Frans Gauquie, Dirk Waeyaert, Geert Coudijzer, Marina Vandecasteele.

Ons wandelteam ‘de graspieten’: Nathalie Top, Ivo Vandenbroucke, Hein Kesteloot, Ludwig Reynders.

Steunen kan :

De ‘heelhorzen’: https://expeditie.natuurpunt.be/nl-NL/project/de-heelhorzen?tab=overview

De ‘graspieten’: https://expeditie.natuurpunt.be/nl-NL/project/de-graspieten?tab=overview

Om de nodige centen (1500 euro per team) samen te sprokkelen, organiseren we een ‘koeken’ verkoop (assortiment ontbijtkoeken) 10 euro voor 10 ontbijtkoeken en koffie 23 euro voor 3X250 gr. Deze zijn te bestellen (voor 7/04) via deze link: bestelformulier