Skip to main content
| Guido Quaghebeur | Nieuws

Grauwe kiekendieven in Poperinge - Vleteren

Bijzonder broedgeval (2020) van twee koppels grauwe kiekendief (Circus pygargus)

De grauwe kiekendief is een roofvogel uit de familie van de havikachtigen (Accipitridae). Het is een erg zeldzame broedvogel geworden in België, slechts 5 broedgevallen in België sinds 2000. Als doortrekkend wordt hij iets vaker gezien.

Broedgeval in Vleteren:

Een koppeltje grauwe kiekendieven werd opgemerkt op 5 mei 2020 nabij de abdij St.Sixtus Vleteren, baltsend boven grasland. Op 8 mei is dan een tweede koppel waargenomen. Na vele dagen en uren observatie kon men de nestlocaties vastleggen. Net voor het maaien van het grasland, kon men de nestbescherming aanbrengen, en vaststellen dat er reeds enkele jonge vogels in één nest aanwezig waren. Op 8 juli is men de jonge vogels kunnen ringen een nest met vier jongen andere nest twee jongen. Zo rond 21 juli is het uitvliegen begonnen.

Broedpoging 2021: En ja hoor koppel grauwe kiekendieven is terug op 27 april 2021, maar deze keer is het broed niet succesvol.

Broed 2022: Dit jaar strijkt het grauwe kiekendief koppel neer in grasland omgeving Proven - Krombeke, nu is het broed wel succesvol, vier jongen worden grootgebrcht.

De grauwe kiekendief jaagt voornamelijk in open landschappen. Hier vindt hij kleine zoogdieren zoals muizen, en zangvogels, die vaak over grote afstanden naar het nest worden gedragen. Ook eet hij insecten, amfibieën en reptielen.

Waar leeft de grauwe kiekendief?

De grauwe kiekendief is een trekvogel. Als broedvogel komt hij in bijna geheel Europa voor maar overal zien we een achteruitgang van de soort. De grauwe kiekendief overwintert in Afrika. Oorspronkelijk vertoefde de vogel het liefst in veen- en riviergebieden en heide. Maar deze biotoop wordt meer en meer bedreigd. Hierdoor broedt de grauwe kiekendief nu in akker- en weilanden, maar de intensieve landbouw maakt dit niet zonder gevaar.

Hoe plant de grauwe kiekendief zich voort?

De balts van de grauwe kiekendief is erg opvallend; het mannetje geeft in de vlucht op acrobatische wijze prooien aan het vrouwtje. De grauwe kiekendief maakt zijn grondnest in graanakkers, weilanden of uitzonderlijk zelfs in rietvelden. Hierdoor zijn het nest en de jongen erg kwetsbaar. Ze kunnen het slachtoffer worden van landbouwmachines of roofdieren. De grauwe kiekendief broedt van begin mei tot eind juni. Het vrouwtje legt 3 tot 5 eieren, die na 27 tot 40 dagen uitkomen. Na 35 tot 40 dagen vliegen de jongen uit.

Hoe krijg je de grauwe kiekendief te zien?

Jaarlijks zijn er maximaal enkele broedparen in Vlaanderen. En ook de doortrekkende vogels zijn nog moeilijk waar te nemen. De grauwe kiekendief kreeg de status ‘ernstig bedreigd’ toegekend. Ten tijde van kleinschalige landbouw, vóór 1950, kwam de grauwe kiekendief veel vaker voor. Maar sindsdien is zijn leefgebied hier enorm afgenomen.

Weetjes over de grauwe kiekendief

De grauwe kiekendief is de kleinste in Europa broedende kiekendief.

De grauwe kiekendief is slanker dan de blauwe kiekendief en heeft 4 gevingerde pennen in plaats van 5.

foto: Johan Seys