Skip to main content
| Super User | Flora

Natuurvriendelijke tuin

Een ‘ natuurvriendelijke tuin’ is een tuin waarin rekening wordt gehouden met: mens, natuur, milieu en het landschap.                                

De mens

Een tuin moet een plaats zijn waarin de mens zich goed voelt. Voor de ene betekent dit een rustige, beschutte plek waar hij zich na een drukke werkdag kan terugtrekken, voor de andere is vooral speelruimte voor de kinderen belangrijk, een moestuin voor de liefhebbers of een verzameling vaste planten en bloemen.

Natuur

Ook jouw tuin kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van de natuur. Door je tuin ecologisch te beheren, geef je dieren en planten een veilig onderkomen. Hierbij enkele tips waarop je moet letten bij ontwerp, aanleg en beheer van een natuurvriendelijke tuin. We laten de chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmestoffen best aan de kant (zonder is gezonder) We laten aan aantal processen zijn gewone gang gaan (wel gecontroleerd), een aantal zogenaamde onkruiden zijn best wel interessant voor een natuurlijk evenwicht in de tuin. Een strak gazon oogt mooi, maar een stukje laten doorgroeien met inheemse kruiden en bloemen is best wel mooi,.. en de vele insecten (hommels, vlinders,...)zullen uw dankbaar zijn. Snoeihout kan natuurlijk composteren in een takkenhoop, die een ideale schuilplaats is voor vele dieren, denken we maar aan de vogels die de takkenhoop gebruiken als schuilplaats tijdens de nacht. En zoveel meer.   

Het milieu

Dat we zorgzaam moeten omspringen met ons leefmilieu lijdt geen twijfel. Zo mogelijk kiezen we voor duurzame oplossingen. Dat wil zeggen dat we op lange termijn denken: aan de volgende generaties, aan onze kinderen,… Hierbij enkele tips: gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen, zo min mogelijk energie verspillen (sfeerlicht kan ook met kaarsen), beperk waterverspilling, tuinafval wordt best zelf gecomposteerd,…

Het landschap

Het Vlaamse landschap is heel verscheiden. Elke streek heeft een eigen karakter en ademt een andere sfeer uit. Een ecologische tuin sluit aan bij dat typische karakter. Dat gebeurt door een doordachte plantenkeuze op basis van streekkenmerken, bodem en klimaat.

Enkel voor grote tuinen

In tegenstelling tot wat velen denken, is een ecologische tuin overal mogelijk! Een gezinstuin met veel speelruimte, een kleine stadstuin, een moestuin, ...: de principes van ecologisch tuinieren zijn overal toepasbaar. Ook bestaande tuinen kunnen stap voor stap omgevormd worden tot ecologische tuinen! In een tuin is de architect/eigenaar zelf ‘schepper’ van wat er gebeurt. Het streven naar een ‘natuurvriendelijke tuin’ betekent dus niet dat je je persoonlijke verwachtingen aan de kant moet schuiven. De vormgeving van je tuin houd je tuin zelf in de hand. Een tuinvijver groot of klein kan op diverse manieren worden ingericht… eenmaal gekozen voor een natuurlijke vijverpartij zal je versteld staan hoe divers het leven in het water wel kan zijn.

Hulpmiddelen

Wanneer we zorg hebben besteed aan onze tuin, en gekozen hebben voor een ecologische aanpak hebben een aantal hulpmiddeltjes zin, denken we maar aan een nestkast voor de koolmees, een bijenhotelletje voor de solitaire bijtjes, een voederhuisje voor de vogels in de winter,… wanneer deze diverse dieren onze tuin bezoeken, zullen we hier ook veel plezier aan beleven. In de rubriek ‘Te koop’ vindt je enkele aangeboden nestkasten