Skip to main content
| Super User | Amfibieën

Vinpootsalamander

Vinpootsalamander (Lissotriton helveticus)

De vinpootsalamander wordt ook draadstaart- of zwemvoetsalamander

Algemene kenmerken:

De mannetjes worden 8 cm lang, de vrouwtjes iets groter, tot 9 cm. De vinpootsalamander blijft dus kleiner dan zijn aanverwante soort, de kleine watersalamander. De mannetjes zijn in de late lente herkenbaar aan de zwarte zwemvliezen tussen de achtertenen en aan het draadje aan het uiteinde van de staart. De rug is lichtbruin tot olijfgroen, de keel is niet gevlekt , de buik wel alhoewel minder duidelijk dan bij de kleine watersalamander en heeft een lichtgele tot oranjeachtige lengtestreep. Bij de vrouwtjes is er op de onderzijde van het lichaam nauwelijks een vlektekening te onderscheiden.

Leefgebied:

In Midden- en West-Europa leeft de vinpootsalamander voornamelijk in bosgebieden( loofbos). Hij geeft de voorkeur aan koele, heldere halfbeschaduwde kleine wateren , zoals met water gevulde karrensporen, bronnen, sloten en beekjes. Ook in vijvers, poelen, dode rivierarmen en beekmeanders wordt hij ook aangetroffen. Kan gemakkelijk overleven in zure waters: bronbosjes met veel bladafval .

Voortplanting:

Gelijkaardige balts als de kleine watersalamander en de eieren(290-440) worden afzonderlijk aan waterplanten vastgehecht en in een blaadje te vouwen. Na 8-14dagen start de metamorfose( larven met een lengte tot 8-12mm uit het ei)en in kleine wateren in Midden-Europa wordt de metamorfose al na 6 weken voltooid.

Voedsel -vijanden:

Het voedsel bestaat vooral uit beekvlokreeftjes, watervlooien, koker- en steenvlieglareven

Verschillende vogels , vissen hebben de vinpootsalamander als prooi.

Inventarisatie:

De vinpootsalamander is vooral te vinden in poelen in bossen.

Algemeen in Vlaanderen te vinden in lichte zandbodems en heuvelachtige streken met veel bos: West-Vlaamse Heuvelland over De Vlaamse Ardennen.

Uit de inventarisaties van 2000-2005 stelde men vast dat de vinpootsalamander de meest zeldzame watersalamander is in de provincie. Enkel nog te vinden in een 3-tal gebieden van West-Vlaanderen. Ook de Sixtusbossen huisvesten de vinpootsalamander.