Vrijwilliger in beeld

‘Vrijwilliger in beeld’

Met deze rubriek willen we ieder jaar een vrijwillig medewerker of enkele medewerkers van onze afdeling eens letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes zetten. We doen dit op onze ‘exclusieve activiteit’ voor medewerkers, dit jaar op zaterdag 25 september 2021.

Voor dit jaar stellen we graag aan u voor: Maryannick Neyrinck & Marc Loones (foto).

Marc en Maryannick zijn al heel lang vertrouwd met onze afdeling en dit door het engagement van hun zoon Jürgen die mee aan de wieg stond van onze afdeling,.. zodat ten huize Loones heel wat engagement was omtrent natuur en milieu. Marc en Maryannick hebben na hun loopbaan en hun grote hobby en passie ‘de paarden’, ook de nodige tijd gevonden om zich te engageren als vrijwilligers bij de afdeling en dit als vaste medewerkers bij de amfibieënoverzet en bij het plaatsen en afbreken van de schermen konden we steeds een beroep doen op Marc. Beiden tekenen ook altijd present bij de zwerfvuilacties. We hopen en weten zeker dat Marc & Maryannick ons nog jarenlang zullen ondersteunen, en hierbij bedanken we jullie voor jullie enthousiasme en inzet nu en in de toekomst!

We zijn steeds op zoek naar vrijwillige medewerkers, bestuursleden. Wil jij ons team van dynamische medewerkers vervoegen, dan hebben wij mogelijk een passende taak voor jou. Neem contact op met Guido Quaghebeur (voorzitter). Lees meer: https://www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be/nieuwsblog/25-vaca-na-tuur

Nachtegaal

De nachtegaal (Luscinia megarhynchos)

De terugkeer van de nachtegaal?

Dat de nachtegaal een vaste broedvogel was in onze contreien, is toch al heel lang geleden, enkel ouderen kunnen zich nog de meerdere zangposten herinneren. Sporadisch was er de laatste decennia wel een zangpostje hier of daar, maar van broedsucces weinig te merken, vaak waren het doortrekkers op zoek naar een vaste stek. Ook voor onze streken zijn zelfs die doortrekkende vogels schaars, we kunnen stellen dat  meer dan 10 jaar de nachtegaal helemaal verdwenen was uit onze streek. Wat hiervan de oorzaak is, blijkt niet onmiddellijk duidelijk,.. de totale populatie die het niet goed doet, veranderende biotopen, enz..

We ontdekten eind april 2019 enkele zangposten van nachtegaal in onze regio, Poperinge – Heuvelland. Gezien hun voortdurende zang kunnen we alleen maar hopen dat het blijvers zijn, en hier tot broeden komen.

Leefwereld:

De nachtegaal laat zich moeilijk zien. Hij staat bekend om zijn zeer gevarieerde, heldere zang die hij vanaf schemerduister laat horen, en zo de gehele nacht kan doorzingen. Een erg opvallende vogel is het niet, een onopvallend verenkleed (rosbruin) met een roodbruine staart. De nachtegaal houdt zich vooral op in dicht struikgewas (braamstruweel) en dichte brandnetelhaarden. Vochtige valleibossen (met veel ondergroei) en duingebieden vormen een favoriete habitat. In de herfst trekken de nachtegalen terug naar zuidelijke oorden (Afrika).

Hoe krijg je de nachtegaal te zien?

De nachtegaal kan zich heel erg goed kan verstoppen, vaak in dicht struikgewas. Hem te zien krijgen is geen sinecure. Je kan best heel voorzichtig, behoedzaam en traag op een zingende nachtegaal toestappen in de hoop dat je er ééntje dicht genoeg kan benaderen die je op zijn zangpost kan ontdekken. Gemakkelijk is dit echter niet.

Ook nachtegaal gehoord ? Laat het ons weten !

Foto: Stefaan Depover

Zwerfvuil actie

Zwerfvuil:

Zwerfvuil is klein afval dat buitenshuis wordt achtergelaten op een plaats waar dat niet hoort. Dat kan bewust of onbewust zijn. Voorbeelden genoeg: sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, verpakkingen, tickets, blikjes, flesjes, paraplu’s, zakdoekjes,… Desondanks er vaak voldoende vuilnisbakjes aanwezig zijn, wordt er toch nog veel vuil op straat gegooid in de centra maar ook op het platteland.

Sluikstort:

Sluikstorters ontwijken bewust de ophaling van huisvuil of bedrijfsafval. Het gaat dan om afvalstoffen die gestort of achtergelaten worden: op plaatsen waar het niet mag en op momenten waarop dat niet is toegelaten en/of in de verkeerde bakken of containers. Sluikstort kunt u steeds melden aan de gemeente of stad waar het probleem zich voordoet.

Onderzoek:

Onderzoek toont aan dat 3 op 4 Vlamingen zich ergert aan zwerfvuil, dat ruim de helft van de Vlamingen zich wil inzetten voor acties die hen nauw aan het hart liggen en dat 70% van de Vlamingen zich zorgen maakt over het leefmilieu en de vervuiling.  En toch gooit een omvangrijk aantal Vlamingen klein afval nonchalant en zonder er bij stil te staan op straat. (bron OVAM)

Opgeruimd staat netjes:

We kunnen samen deze problematiek aanpakken, iedereen houd toch van een propere buurt en of omgeving waar je in het weekend gaat wandelen en of fietsen? Door deel te nemen aan zwerfvuilacties in je gemeente of stad, of je straat of wijk met enkele buurtbewoners regelmatig te ontdoen van het zwerfvuil komen we al een heel eind vooruit.

Statiegeld:

Van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan, belandt nog altijd een aanzienlijk deel naast de vuilbak. Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van het volume van het zwerfafval . Daarom de vraag tot het invoeren van statiegeld op blikjes en drankflesjes: Voor een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden, rivieren en zeeën door plastic drankflessen en drankblikjes; een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken; een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen. (bron: statiegeld alliantie)

Ook jij kan helpen:

Jaarlijks nemen wij deel met onze afdeling aan de opruimactie georganiseerd door OVAM en de gemeentebesturen Poperinge en Vleteren. We lopen 16 km bermen af op het grondgebied van Poperinge en Vleteren. Dit jaar is dit op zaterdag 6 en 13 maart 2021. Wil je graag meehelpen, schrijf je in op onze activiteiten kalender: 

Vaca(na)tuur

Misschien is deze vaca(na)tuur iets voor jou?

Een gezellige vrije tijdsbesteding. Je werkt samen met andere vrijwilligers, wordt waar nodig gesteund door de ervaren krachten. Een leerrijke vrije tijdsbesteding, want al doende verwerf je meer inzicht en vaardigheid in het natuurbeheer en doe je kennis op over natuur, milieu en landschap in onze buurt. Een voldoeninggevende vrijetijdsbesteding, want je draagt een steen(tje) bij tot het behoud van onze natuur!

In het bestuur:

Op de afdelingsvergaderingen worden alle activiteiten gepland, georganiseerd en geëvalueerd. Misschien heb je wel zin om mee te denken aan: vb. de visie van het beheer van ons aankoopproject ‘Heidebeek’? Of wil je wel persteksten schrijven, verslagen maken, teksten schrijven voorhet lokale tijdschrift ''De Bron'', website beheren, archief beheren, nieuwe media beheren,... Activiteiten begeleiden. Beleidsdossiers behartigen, enz...

Handen uit de mouwen:

Zin om letterlijk je handen uit je mouwen te steken voor natuur in je buurt? Wil je deelnemen aan werkdagen met hooivork, rakel,… of kettingzaag? Wel dan is deze vaca(na)tuur iets voor jou! We hebben steeds vele handen nodig om onze natuurgebieden te beheren. Ook kleine klusjes zijn aan de orde: aanmaken nestkasten, bijenhotelletjes,..

De voeten in de natuur:

Wil je graag wandelingen gidsen, mensen iets bijbrengen over natuur en landschap in je buurt?  Dan kunnen we jouw zeker gebruiken in ons team om via natuureducatie en beleving het brede publiek te laten kennismaken met het belang en de noodzaak van de natuur.

Studie:

Misschien heb je gewoon interesse voor wat kruipt, vliegt, groeit en bloeit? Dan kun je via natuurstudie je verder ontplooien. Ook op die manier kan je je steentje bijdragen want alle inventarisatiegegevens van fauna en flora zijn van onschatbare waarde! Zoals: paddenoverzet acties, geelgorzeninventarisatie, inventarisaties in onze natuurgebieden zowel bloemen en planten als insecten, vogels,..,..

Voor elk wat wils:

Er is werkelijk voor elk wat wils! Warme chocomelk maken voor de andere vrijwilligers die deelnemen aan een beheerwerkdag, pinten tappen tijdens het ledenfeest, ons promotieteam verstrekken, nieuwe leden werven,... Of je nu alle dagen in het getouw wil zijn of één keer een halve dag per jaar, je bent van harte welkom. Je hoeft noch ervaring noch enige voorkennis te hebben omtrent natuur en milieu. Iedereen is welkom en nodig!

We zijn steeds op zoek naar vrijwillige medewerkers, bestuursleden. Wil jij ons team van dynamische medewerkers vervoegen, dan hebben wij mogelijks een passende taak voor u. Neem contact op met Guido Quaghebeur (voorzitter)Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

© Guido Quaghebeur (NP)
Komstraat 89 8970 Poperinge | 057 33 79 78 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Powered by LMD