-->

Heidebeek

Vallei van de Heidebeek

De Heidebeek ontspringt op de Kasselberg in Noord-Frankrijk, ongeveer 5 km ten zuiden van Steenvoorde op een hoogte van 50-60 m boven de zeespiegel, en vormt zes kilometer lang de grens tussen enkele Franse gemeenten en het Belgische Poperinge voor deze in de IJzer uitmondt tussen Haringe en Roesbrugge. Het Vlaamse gedeelte van het stroomgebied van de Heidebeek beslaat een oppervlak van 31,9 km² en ligt integraal op het grondgebied van de gemeente Poperinge.

Bij een vroeger onderzoek werden in de Heidebeek zeven verschillende vissoorten gevangen. Belangrijkste hierbij zijn het bermpje, dat in West-Vlaanderen slechts op een beperkt aantal beken voorkomt, en de kleine modderkruiper die tot Haringe in de Heidebeek wordt aangetroffen.

Ondanks het feit dat er in de 20ste eeuw zeer veel heggen, hagen en houtkanten zijn verdwenen, resteren er nog veel van deze kleine landschapselementen bij de Heidebeek. Ze dienen er als perceelsafscheiding of zijn langsheen de waterlopen aangeplant. Ook ter hoogte van de steilrand komen soms houtkanten voor. De meest voorkomende soorten in de houtkanten in de vallei van de Heidebeek en langsheen de Heidebeek zijn een- en tweestijlige meidoorn en sleedoorn. Ook Spaanse aak, haagbeuk, gewone vlier en rozen, vooral uit de hondsrozenfamilie, komen in de houtkanten voor. Een aantal van de aanwezige houtkanten vormen een schatkamer aan autochtone genenbronnen.

De bomenrijen zijn meestal uit knotwilgen en knotpopulieren opgebouwd. Ter hoogte van de monding van de Heidebeek in de IJzer werden in het verleden zwarte elzen aangeplant.

Op de Franse zijde, onder andere ter hoogte van de monding van de Heidebeek in de IJzer en ter hoogte van de Wyngaert, liggen enkele jagersplassen. In de buurt van het smokkelbrugje in Haringe werd een nieuwe jagersplas aangelegd. Deze waterpartijen zijn ideaal ingericht voor het lokken van allerlei water- en weidevogels waaronder eenden, watersnip en vele andere. Deze vorm van jacht, namelijk 'loerjacht' trouwens toegelaten in Frankrijk, is een doorn in het oog van de vele wandelaars en omwonenden. Als natuurvereniging kunnen we deze praktijken zeker niet goedkeuren.

  

Heidebeek - Watou